WEB   SÝTEMÝZE  HOÞ   GELDÝNÝZ.

  Firmamýz kurulduðu günden bu yana günün teknolojisini takip ederek,müþterilerine en iyi hizmeti vermek adýna teknolojik yeniliklerle birlikte büyümektedir.

   Geniþ araç filosunu sürekli büyüterek ve personel eðitiminin çok önemli olduðunun bilincinde olan firmamýz bünyesinde barýndýrdýðý personeline haftalýk eðitimler vermektedir. 

  Ülkemizde nakliye sektörü ve taþýmacýlýk ile ilgili bir standart bulunmamasýna raðmen, firmamýz sektör içinde edinmiþ olduðu tecrübelerini, uluslararasý standartta hizmet verdiði müþterileri ile birlikte bir standarda oturtmuþ ve ülkemizde henüz " Nakliye Hizmeti " ile ilgili bir eðitim kurumu olmamasýna raðmen personeline vermiþ olduðu teknik bilgi ve sektörün gerektirdiði tutum ve davranýþlar açýsýndan sektöründe eðitimci olmuþtur.

    Az veya küçük boyuttaki eþyalarýnýz için ekonomik çözümler üretiyoruz. Küçük miktarlardaki eþyalarýnýzý ekonomik olarak taþýmak için küçük boy araçlarýmýz mevcuttur.

Nakliyat ve Lojistik Hizmetlerimiz

   Tekstil Taþýmacýlýðý ( Tekstil ürünleri nakliyatý )
   Gýda Maddesi Taþýmacýlýðý ( Gýda maddeleri nakliyatý )
   Hammadde Taþýmacýlýðý ( Hammadde nakliyatý )
   Ýnþaat Malzemeleri Taþýmacýlýðý ( inþaat malzemeleri nakliyatý )
   Her türlü toplu taþýmacýlýk, nakliyat (nakliye), ve lojistik hizmetleri

 

 
               Önemli Linkler

               Döviz Kurlarý

              Bize Ulaþýn

               Çözüm Ortaðýmýz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Çözüm Ortaðýmýz : www.nakliyerehberim.com  

        Tüm Haklarý  Nusretcan Lojistik  Aittir. 2010 Copyight Power By www.interaktiftasarim.com                             
mersin escort istanbul escort sakarya escort eskişehir escort canlı bahis stieleri kaçak bahis siteleri canlı bahis siteleri online bahis siteleri chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip chip satışı zynga chip live stream pro7 sat 1 antalya escort hacklink